Levering:
Ved levering i de fleste større byer er det muligt at afgive bestilling også efter kl. 12.00 til levering samme dag. Ved levering til landområder og mindre byer, kan der være tilfælde, hvor vi skal have din bestilling før kl. 12.00, for at kunne levere samme dag. Om lørdagen skal vi som hovedregel have din bestilling inden kl. 10. Forsøger du at afgive en bestilling, som ikke kan leveres inden for de nævnte frister, er det ikke muligt at afslutte bestillingen, og du vil blive bedt om at vælge en senere leveringsdato.

Ved levering til begravelse skal tidspunkt på dagen altid oplyses. Buketter, kranse og lignende med bånd skal afgives senest dagen før inden kl. 12.00. Finder begravelsen sted en mandag, skal bestillingen afgives senest fredag kl. 12.00. Bestillinger uden bånd til begravelse kl. 12.00 eller før skal afgives senest kl. 16.00 dagen før. For levering efter kl. 12.00, skal vi have din bestilling senest 5 timer før begravelsen finder sted. Finder begravelsen sted en mandag, skal bestillingen afgives senest lørdag kl. 11.00

Hvis modtageren ikke er hjemme:
Har du givet mulighed for at vi kan sætte bestillingen uden for døren eller aflevere til naboen, gøres dette. Vi kan dog ikke erstatte evt. bortkomen bestillinger. Hvis det vurderes at temperaturen er for høj til at sætte chokoladen uden for døren, tages den med tilbage til butikken, og der afleveres et kort, hvor modtageren anmodes om at afhente chokoladen snarest muligt i butikken. Forekommer der meget høje dagstemperaturer og manglende skyggeforhold, eller dagstemperaturer under frysepunktet, sættes hverken blomster, vin eller chokolade uden for døren. Hele bestillingen tages med tilbage til butikken, og der afleveres et kort, hvor modtageren anmodes om at afhente bestillingen snarest muligt i butikken.

Er bestillingen til en etageejendom, eller anden ejendom, hvor det ikke er muligt at komme ind i opgangen, tages bestillingen med tilbage til butikken. Er det ikke muligt at aflevere et kort (primært pga. af aflåste hoveddøre til trappeopgange) forsøges modtager eller afsender kontaktet pr. telefon.
Har du ikke givet mulighed for at sætte bestillingen, tages bestillingen med tilbage til butikken, og der afleveres et kort, hvor modtageren anmodes om at afhente bestillingen snarest muligt i butikken. Kunden modtager ikke automatisk bekræftelse, når levering har fundet sted. Ønskes en bekræftelse rettes henvendelse til den leverende butik

Levering kan ikke finde sted på søndage og helligdage (undtagen Mors Dag, Fars dag og Valentins Dag).